Kategori

Haftalık Haber

1 Radyatörler
Bir gaz duvarı kazanının kurulması: kendiniz normlara uygun şekilde monte edin
2 Yakıt
Ahşap evin duvarlarını içeriden ısıtmak için talimatlar
3 Pompalar
Su ısıtmalı bir zemin için bir toplayıcı seçerken bilmeniz gerekenler
4 Kazanlar
Yazlık ısıtma için odun sobası nasıl seçilir, teknik özellikleri dikkate alın
Ana / Radyatörler

Bir apartmanda ısınma nasıl reddedilir - sorular ve cevaplar, talimatlar


Devreye alma için hazırlanmakta olan çok katlı bir binanın tüm daireleri, merkezi ısıtmaya bağlanmaktadır. Bununla birlikte, ısıtmanın açılıp kapanmasının yüksek maliyetli ve karmaşık programı, kiracıların bu hizmeti reddetmesine neden olmaktadır. Alternatif olarak, bireysel ısıtma kullanılır. Bu durumda, bir apartmanda bulunan merkezi ısıtmanın reddedilmesinin nasıl uygun şekilde şekillendiğini ve ısıtmanın reddedilip reddedilemeyeceğini anlamak önemlidir.

Yasanın yasal tarafı

Kanun, apartman binalarının kiracılarının bireysel ısıtmaya geçmesini yasaklamamaktadır. Ancak, istenmeyen sonuçlardan kaçınmak için, bir apartman dairesinde merkezi ısıtmayı terk etmeden önce, kiracılar aşağıdaki yasal sorunları çözmelidir:

 • Başlamak için, apartman sahibi, ısıtma sisteminde iddia edilen değişiklikler hakkında bir açıklama yazmalıdır.
 • Bir daire için teknik pasaport hazırlamak için, bu belgeye göre, özel bir komisyon, bireysel ısıtmaya geçmenin mümkün olup olmadığına dair bir sonuç çıkaracaktır.
 • Ayrıca, apartman sahibi, mülkiyet hakkını doğrulayan bir belgeye sahip olmalıdır.
 • Isıtma sisteminde gelecekteki bir yeniden geliştirme taslağı hazırlamak da gereklidir.
 • Birlikte yaşayan ve çoğunluğa ulaşmış olan apartman sahiplerinin yazılı onayını almak zorunludur. Benzer bir anlaşma, girişteki tüm sakinlere ve yazılı olarak vermelidir.
 • Bina, mimari yapıya aitse, bir apartmanda ısıtmayı reddetmeden önce, ilgili kuruluştan onay almanız gerekir. Bu organizasyonun merkezi ısıtma sisteminden çıkmasının reddedilmesinin çok önemli olduğunu ve diğer kuruluşların anlaşmasının mantıklı olmadığını belirtmek gerekir.
 • Bir apartmanın konutlarında bireysel gaz ısıtmayı bağlarken, sahibi gaz servisinden uygun izni almalıdır.
 • Belgelerin listesini ve yangın organizasyonunun onaylarını tamamlar. Bu belgenin tamamını inceledikten sonra, bu belgenin uzmanlarının onayını veya makul bir reddini verdikten sonra burada tam bir belge paketi getirmek gereklidir.

Tüm servisler izin verdikten sonra, merkezi ısıtmadan nasıl ayrılacağınıza karar verebilirsiniz.

Komşuların rızası olmadan merkezi ısıtmadan ayrılmak mümkün mü?

Dairede bireysel ısıtmaya geçmeyi ve merkezi ısınmayı reddetmeyi planlayan çok katlı binaların çok sayıda apartman sorumlusu soruyu soruyor, komşuların rızası zorunlu bir maddedir ya da önlenebilir. Mevzuat belgelerine göre, merkezi ısıtmanın unsurlarının bütün evin mülkiyeti olmaması durumunda komşuların izni gerekli değildir.

Ancak, merkezi ısıtmayı reddetmek için izin almak için, girişteki komşuların rızasını almak da dahil olmak üzere tüm örneklerin gözden geçirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Isıtma sisteminin yeni projesini neden koordine etmeliyiz?

Bir apartman binasında merkezi ısıtmadan çıkmak için izin almak için, uygun bir kuruluşa yeni bir ısıtma sistemi için bir proje sunmak gerekmektedir. Aynı zamanda, mühendislik alanında özel bilgi gerekli olduğundan, bu belgeyi kendiniz oluşturamayacağınızı bilmelisiniz. Bu nedenle, yardım için, çeşitli projeler geliştiren kuruluşla iletişim kurmanız gerekir.

Proje aşağıdaki gereksinimleri karşılamaktadır:

 • Belge, genel ısıtma sistemindeki belirli bir site veya dairenin oynadığı rolü göstermelidir.
 • Dairede yangın gereksinimlerine uygun bir ısıtma kazanı kurabileceğinizi göstermek gerekir.
 • Proje, merkezi ısıtma sisteminin elemanlarının hesaplarını içermeli ve bunun çalışması genel düzende devam edecektir. Özellikle, yükselticilerden ve şezlonglardan bahsediyoruz.
 • Ayrıca belgede termo-hidrolik hesaplamalar mevcut olmalıdır.

Tüm hesaplamalar izin verilen standartlara uygun ise, proje dokümantasyonunun onaylanması mümkündür. Aksi takdirde, daire sahibi, merkezi ısıtmanın bağlantısını kesmeyi reddeder.

İlgili Konular

Bir apartman dairesinde ısıtmayı kapatma kararından sonra, sadece hukuki meseleleri çözmek gerekmemektedir, teknik taraf daha büyük önem taşımaktadır. Sonuçta, tüm ısıtma sistemi ve ısıtma kazanı bazı teknik parametrelere uygun olmalıdır. Özellikle, aşağıdakiler hakkındadır:

 • Bir apartman dairesinde ısıtmanın reddi, bireysel kazan ekipmanının zorunlu kurulumunu gerektirir. Çoğu durumda, bu amaçla duvar kazanları kullanılır. Kurallara göre, kazan, ısıtılan ısıtma cihazlarından belirli bir mesafede yerleştirilir, böylece soğutma sıvısı doğal olarak dolaştırılabilir. Merkezi bir sistemde böyle bir olasılık olmadığını belirtmek gerekir.
 • Soğutma sıvısının zorlanmış sirkülasyonunu sağlamak için iki seçenekten birini kullanabilirsiniz: modern bir ısıtma kazanı satın almak veya ek olarak bir sirkülasyon pompası kurmak. Bir apartman binası için diğer seçeneklerin uygun olmadığını ve sahibin onu kullanmayı reddettiğini anlamak çok önemlidir.
 • Cihazın gövdesi kapalı olmalıdır, kazanın kendisi güvenli çalışma için otomatik sistemlere sahip olmalıdır. Soğutma sıvısının çalışma sıcaklığı 95 0 С üzerinde yükselmemeli ve çalışma basıncı 1 MPa'yı aşamaz.
 • Isıtma cihazları, apartman sahibinin tercihlerine bağlı olarak seçilir. Ancak daha sıklıkla alüminyum radyatörlere tercih edilir, yüksek ısı transferi ile karakterize edilir ve uygun fiyatlıdır.
 • Isıtma borularının dağıtımı için konutun tasarım özelliklerine bağlı olarak gerçekleştirilir. Ancak, çok apartman binaları, kiriş veya tek boru tipi kablolama için hatırlanması gerekir.

Bir kişinin merkezi ısıtma için ödemeyi durdurma eylemleri

Merkezi ısıtma sisteminden apartman bağlantısını kesmek için ilgili kuruluşların iznini alarak ve sistemin yeniden donatılmasıyla ilgili tüm çalışmaları tamamlamış olan, ısıtma şebekelerine bir paket paketi göndermek, böylece abonenin merkezi ısıtma kullanıcılarının kayıt defterinden çıkarılması gerekmektedir. Aksi takdirde, ısıtma işleminde ödeme yapmak zorunda kalacaktır.

Aşağıdaki belgeler belge paketine dahil edilmelidir:

 • Dairenin dönüştürülmesi için proje belgelerinin bir kopyası.
 • Isıtma sisteminin kabul edildiğini teyit eden ilgili komisyonun hareketinin bir kopyası.

Ayrıca, her bir bölge tarafından ayrı ayrı ortaya konulabilecek ek düzenleme belgelerini de dikkate almalısınız.

Verilen paketteki dokümanlardan birinin olmaması, öngörülen modda tahakkuk ettirmek için dairelere ısı sağlayan kuruluş hakkını verir.

Tüm sakinlerin merkezi ısıtmasını terk etmek mümkün mü?

Çoğu zaman, tüm apartman sahiplerinin bir apartmanda bulunan merkezi ısıtmayı terk etmek istediği bir durum söz konusudur. Bu durumda, yüksek kuruluşlar çoğunlukla kiracıların çoğunluğunun görüşünü dikkate alarak olumlu yanıt verir.

Ancak, bir apartman dairesinde ısıtmanın reddedilip reddedilemeyeceğine karar verirken, tuzaklarla bir çarpışma olması muhtemeldir. Bireysel ısıtma sistemini bağlamayı reddetmemek için onları bilmelisiniz.

Her şeyden önce, protokolün zorunlu bir kaydı ile tüm apartmanın ev sahiplerinin planlanmamış bir toplantısı gereklidir. Merkezi ısıtmadan olası bir genel bağlantı kesme sorusu, protokolde kaydedilen bir sonuca sahip bir oylama yöntemiyle kararlaştırılır.

Daha sonra, bir apartmanda merkezi ısıtmanın devre dışı bırakılması hakkında bir açıklama yazmanız gerekiyor. Bu belge her daire sahibi tarafından imzalanmalıdır.

Yazılı bir açıklama, toplantı tutanaklarıyla birlikte, bu tür konuları dikkate almak üzere oluşturulan özel bir komisyona havale edilmelidir. Bu aşamada, bir evin otonom ısıtmasının genel ısı kaynağının işleyişinde bir arızaya neden olması halinde, komisyonun kapanmayı reddedebileceği anlaşılmalıdır. Aynı sonuç, elektrik ve gaz hatları için ilave bir yük sağlanamazsa elde edilebilir.

Komisyonun olumlu bir karar vermesi halinde, proje dokümanlarını hazırlarken teknik şartların dikkate alınması gereken kuruluşların listesi ev sahibi temsilcisine verilir.

Biten proje aşağıdaki kuruluşlara onay için verilir:

 • Güç kaynağından sorumlu şirket.
 • Isıtma ağı.
 • Gaz servisi.
 • Konut organizasyonu
 • Mimari anıtın korunmasından sorumlu bölüm.

Kararlaştırılan proje, ısıtmanın dönüştürülmesiyle ilgili çalışmaları yürütecek olan lisanslı bir tesisatçıya devredildi.

Tüm kurulum çalışmalarını tamamladıktan sonra, yukarıda listelenen kuruluşlar bunları kabul etmeli ve ısıtma sistemini başlatmak için izin vermelidir.

Bir apartmanda genel bir merkezi ısıtma reddi ile birlikte, ortaya çıkan sorunları çözmek için birlikte çalışmak gereklidir, bu olumlu bir sonuç elde etmenin ve bütçenizi korumanın tek yoludur.

İpuçları ve püf noktaları

Bir apartman dairesinde ısıtmanın nasıl kapatılacağı konusunu çözme sürecinde, aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

 • En iyi soru, merkezi ısıtmayı terk etmek, tüm komşularıyla birlikte masaya bırakmak. Dairesinde benzer bir prosedür yürütmek için istekli varsa, o zaman sorun daha kolay çözülecek.
 • Tüm belge paketlerinin toplanması önemlidir, bunlardan birisinin bile olmaması, yüksek kuruluşlardan birinin başarısız olmasına neden olabilir.
 • İlgili işi yapmak için izin almak gerekmektedir.
 • Performansları için özel bir şirketi çekmek daha iyidir.
 • Gerekli ekipman tam olarak satın alınır.

Isıtma sisteminden ayrılmaya karar verirken, yetkisiz eylemlerin cezalara neden olabileceğini unutmamak önemlidir. Ayrıca, başkalarının ıstırabından dolayı fayda elde edemeyeceğinizi anlamalısınız.

Merkezi ısıtma nasıl terk edilir. Yasal ve teknik sorunlar

Hayatın hızı sürekli artıyor ve fiyatlar yükseliyor ve vatandaşlar bu kayıpları çeşitli şekillerde telafi etmeye çalışıyorlar. Böylece, kiracılar genellikle daha az ödeme yapmak için merkezi ısıtmayı reddetmekle ilgilenirler. Bu mümkündür, ancak sürecin kendisi iki aşamadan oluşur - yasal ve teknik.

Bağımsız merkezi ısıtma sistemi

Ne yapmalı

Sorunun yasal tarafı

Merkezi ısıtma her zaman en iyisi değildir.

 • Her şeyden önce, bu konunun iki yönünü - kolektif ve bireysel - ayırt etmek gerekir. Yani, tek bir dairenin sakinleri merkezi ısıtmayı reddedebilir, ancak aynı zamanda tüm evin veya bir girişin yükselticisinin CHP veya merkezi kazan dairesinin hizmetleri için sonlandırılmasını isteyebilir.
 • Bireylerin sorunlarından biri ikilemdir - belirli bir dairenin merkezi ısıtmasının bireysel reddi, 23 Mayıs 2006 tarihli Rusya Federasyonu Hükümeti'nin 307 sayılı kararı ile ilgili olarak, bir dairenin ortak ısıtılması için ödeme yapmaktan muafiyet anlamına gelmez. Bütün av hayvanı, bazı hanehalkı hizmetlerinin sağlanması derecesinin, evde yaşayan vatandaşların isteği ile değil, elbette, dairelerin ısınmasını da içeren binanın iyileştirilmesi seviyesiyle belirlenmediği gerçeğinde yatmaktadır.
  • Bir CHP veya merkezi kazan dairesinden güç alan çok katlı bir binanın ısıtma devresi, ortak yükselticiler, ısıtma cihazları, vanalar ve ortak bir sayaç sistemi ile tek bir bütündür. Tek bir bağlantı ortak bir zincirden düşerse, tüm zincir kırılır ve eğer bu bağlantının bir kısmı çıkarılırsa, tüm montaj tekrar zayıflar.

Tek boru radyatör bağlantı sistemi örneği

 • Muhtemelen pek çok bataryanın duvardan, bir sonraki daireden, ya da tam tersi olarak bağlandığına dikkat edin - komşu radyatör dairenize bağlı. Bu durumda, komşularınızda bir sistem arızası olması durumunda, apartmanda ısıtmayı nasıl reddedebilirsiniz? Bir birimin evden çekilmesi için neredeyse tüm devreyi yeniden düzenlemek gerektiği ortaya çıkıyor.
 • Rusya Federasyonu'nun LCD ekranının 36'ncı maddesinin rehberliğinde, tüm ısıtma devresi, yani yükselticiler, şezlonglar, radyatörler vb. Bu binanın mülküdür. Fakat öte yandan, bu mülkün bileşimi, evi yönetmek için bir kuruluş seçerken, ev sahibi veya yurt tarafından ve yerel öz-yönetim denen organlar tarafından belirlenebilir.
 • Yani, eğer böyle bir özellik ortak olarak tanımlanırsa, o zaman merkezi ısıtmayı terk etme sorunu, bu apartmanın sahiplerinin genel toplantısı tarafından kararlaştırılmalıdır. Bu önemlidir çünkü tek bir kullanıcının kapatılması tüm ısıtma sisteminde bir azalmaya ve dolayısıyla bu ortak özellikte bir azalmaya yol açar, bu da sadece koordineli bir yeniden yapılandırma ile mümkündür (Rusya Federasyonu'nun LCD konut kodunun 36. maddesi, 3. bölümü). Yukarıdaki noktalar, genel su devresinden izinsiz olarak ayrılmanın yasadışı bir eylem olduğunu göstermektedir.

Isıtmanın sökülmesi ve montajı uzmanlar tarafından yapılmalıdır.

 • Ancak, ısıtma cihazlarının bu evin ortak mülkiyetine dahil olmadığı durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda, tek bir sahibi dairesinde bulunan radyatörleri devre dışı bırakarak (hasara neden olmadan) binanın diğer kısımlarının onayı veya koordinasyonu olmaksızın kesebilir.
 • Ancak bu hükmün, genel ısıtma devresinden keyfi olarak ayrılmasının yanı sıra, sadece Rusya Federasyonu'nun LCD'sinin öngördüğü talimatlar sağlanmamıştır. Rusya Federasyonu'nun Konut Kanunu'nun 25. maddesi, mühendislik ağlarının ve tesislerinin (elektrik, gazlaştırma, sıhhi tesisat, ısıtma ve iç bölümler) kurulumunun veya sökülmesinin ancak ilgili kuruluşların bilgisi ile yapılabileceğini belirtmektedir. Bu, bu tür eylemlerle, teknik dokümantasyonda sistemde değişiklikler yapılmasının gerekli olduğu gerçeğiyle haklıdır.
 • Rusya Federasyonu 4 Ağustos 1998'de yapılan Arazi Yapımı ve İnşaat Bakanlığı'nın 3 No'lu siparişi “Rusya Federasyonundaki Konut Fonu Hakkında Talimat” onaylamıştır. Bu belge, bir konut binasının teknik pasaportunun içeriğine ve formuna uygun olmalıdır.
 • Teknik pasaportun III. Bölümü, ısıtma tipinin ayrıntılı bir açıklamasını içermelidir. Bu nedenle, radyatörlerin demontajı veya sistemin ısı kaybını telafi etmek için herhangi bir ekipmanın kurulması bir yeniden yapılanmadır, bu nedenle belgelere yansıtılmalıdır.
 • Dolayısıyla, merkezi ısıtmayı terk edip edemeyeceğimiz sorusuna, kısa bir cevap verilebilir - evet, bu, sahibinin belirli eylemlerini gerektirecektir. Rusya Federasyonu'nun Ev Kanununun 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, koordinasyonu gerçekleştiren kuruluşa bir belge listesi sunmanız gerekmektedir. Ayrıca bu belgelere bir yeniden düzenleme projesi eklemeniz gerekecektir, ancak eğer yasaların gerekliliklerine uymuyorsa, o zaman Rusya Federasyonu'nun Konut Kodu'nun 27. maddesi 1. Maddesi uyarınca reddedileceksiniz.

Yeniden yapılanma projesi hakkında

Yeniden yapılanma projesi, mevzuat ve teknik parametrelere uygun olarak yürütülmelidir.

 • Isıtma sisteminin yeniden yapılandırılması projesi, bu inşaatın parametrelerini reddetmeniz veya değiştirmeniz için size verilen izinle uyumlu olmalıdır. Böyle bir proje yapmak için, dairenizdeki radyatörlerin kapatılmasının sistem üzerindeki etkisi hakkında bir hesaplama yapmalısınız. Ayrıca, radyatörlerin bağlantısının kesilmesinin binanın tümünün termo-hidrolik modunu nasıl etkileyeceğini anlamanız gerekecek ve elbette, dairelerin içinden geçen yükselticilerden (salonlar) artık kalan ısıtmayı hesaplamanız gerekiyor.
 • Bu durumda, ısıtma cihazlarının demontajı teknik açıdan mümkün olduğu ölçüde kabul edildiğinde ve böyle bir proje uygun bir sırayla lisanslı bir kuruluş tarafından verilecekse, talimatın uygulanmasının muhtemel sonuçlarının bir değerlendirmesini gerektirir. Isıtma cihazlarının sökülmesinin ve diğer ekipmanların işletilmesinin sonuçları, mahallede yaşayan vatandaşların haklarının ihlal edilmesine izin vermemelidir. Örneğin, dairenizdeki sıcaklık seviyesinin ayarlanması, hiçbir şekilde komşularınızın ısınmasını etkilememelidir.
 • Eğer projenizin uygulanmasının sonuçları komşularınızın yaşam alanı üzerindeki sıcaklık koşullarındaki artış veya azalmayı etkiliyorsa, bu sizin uygun bir izin almanızın olumsuz yanıtının nedeni olabilir. Ayrıca, öz-hükümet kurumlarının, özeni göstermeden belgeyi imzalamayı düşünebileceğini unutmamak gerekir; bu, daha sonra mülkün yeniden dağılımı ile karışıklığa neden olabilir.
 • Isıtma cihazlarının bu binanın mülkiyetinde olduğu durumlarda, bir şahıs tarafından sökülmesi yasa dışıdır. Bir apartman dairesinde ısıtmayı bir sahibine vermeyi reddetmenin mümkün olup olmadığı sorulduğunda, yukarıdaki soruya cevap verilir. Ancak yerel yönetimlerden imtiyazlar hariç tutulmamaktadır.

Radyatörün ısıtma devresinde değiştirilmesi

 • Bir apartmanın tüm girişinin sakinleri, merkezi ısıtmayı terk etme niyetinde olduklarını belirtiyorsa, bu, binanın genel taslağını yeniden inşa ederek başarılabilir. Merkezi ısıtma devresinden kopma ve bunun sonucunda binanın iyileştirme seviyesini değiştirme kararnamesi, evin tüm sahiplerinin genel bir toplantısında oylama ile benimsenmiştir. Bu kararın uygulanmasına sadece yasal projenin normlarına uygun olarak izin verilir.

Konsey. Merkezi ısıtma sistemini terk etmek istiyorsanız, yukarıdaki kuralları dikkatle okuyun ve durumunuzla ilgili materyalleri vurgulayın. Evin ısıtma devresinin reddedilmesi ve değiştirilmesi sürecinin tamamı, LCD RF'nin 4. Başkanı tarafından düzenlenir.

Proje değişikliğinin teknik yönü

İki borulu ısıtma devresi

 • LCD RF'nin 4. Bölümünün gerekliliklerini tam olarak anlamak için, mevcut projenin tamamını ve dairenizin bu şemasındaki yerini ayık olarak değerlendirmeniz gerekir. Her şeyden önce, ısıtma kablolama sisteminizin ne olduğunu anlayın - iki borulu (fotoğraf üstü) veya tek borulu (aşağıdaki fotoğraf). İki borulu bir devrede, soğutma sıvısı beslemesi ve geri dönüşü, çalışan borulara paralel olarak ayrı ayrı gerçekleştirilir.
 • Yani, iki borulu bir sistem üst veya alttan olabilir, yani daireniz en üst katta ise, o zaman ısıtma kulesine ek olarak, sıcak su temin edecek odalardan da bir şezlong olacaktır. Şimdi komşu dairelere suyun nasıl verildiğini kontrol edin.

Şezlong dairenin tavanından geçer

 • Bu fotoğraf (üstte) üst katta, Kruşçev'in mutfağında çekilmiş ve salondan uzanan ince bir yarım inç yükseltici, tüm katları evin dibine kadar iner. Muhtemelen yükselticiyi sistemden ayırmanın, alt katlara su beslemesini kesmek anlamına geldiğini anlayabilirsiniz, ki bu da hiç kimsenin yapmanıza izin vermeyecektir. Böyle durumlarda, sadece tek bir çıkış yolu vardır - radyatörlerin kendisini devreden ayırın.

Konsey. Radyatörler apartmandaki su devresinden ayrıldığında, kalan ısıtıcılar sisteme ait yükselticilerden ve güneş yatağından temin edilir ve bunun için ödeme yapmanız gerekecektir. Ancak, genel montaj ile hemfikir olabilirsiniz, ısı taşıyan boruları mineral yün ile yalıtın, onları bir alçıpan kutu ile kapatın, böylece size ısı vermezler.

 • Hemen hemen her durumda, ortak su devresinin boruları dairenizde kalacaktır ve bu yasa gereği artık ısıtma olarak kabul edilecektir. Tek istisnalar, yükselticilerin merdiven boşluğuna monte edildiği durumlardır, ancak bu durum çok nadiren gerçekleşir.

Isıtma suyu devresinin tek boru kablolaması için seçenekler

 • Çoğu zaman, merkezi ısıtma sisteminden ayrılma ve kendi elleriyle özerklik yapma arzusu, tek boru kablolama radyatörlerinin farklı varyantlarıyla ortaya çıkar. Sonuç olarak, uzun yıllara dayanan deneyimler, bu seçeneklerin beş radyatör için en fazla üç, etkili olduğunu ve soğutucunun geri kalan kısmının zaten soğutulmuş durumda olduğunu göstermiştir. Böyle bir sistem, 3-4 pilin genellikle bir boruya bağlı olduğu “Leningradka” olarak da bilinir.
 • Böyle bir devrenin dezavantajları, radyatörden geçen soğutucu akışkanın soğuması, ancak bundan sonra geri dönüş borusuna gitmemesi, ancak aynı su besleme borusuna geri dönmesidir. Pil, yükselticinin bir parçası haline geldiğinde, yani doğrudan içine gömüldüğünde ve bir filtreden ibaret olduğunda durum daha da artar.

Su ısıtma devresi için baypas

 • Baypaslı bir sema konturu biraz farklı görünüyor - yukarıdaki şekilde 1 rakamı ile işaretlenmiş ve radyatör 2 numaraya benziyor. Bu gibi durumlarda, aküyü kapatırsınız ve soğutma sıvısı baypas boyunca daha fazla sirküle eder ve burada neredeyse hiç kimse sahiplerine karşı koyamaz. kapatır. Sonuçta, ısıtma cihazlarının bir kısmının tek borulu su devresinden ayrılması, kalan radyatörlerde sıcaklık artışına yol açar.

Konsey. Radyatörlerin tek borulu sistemden ayrılması durumunda, baypası boru hattına taşımalısınız. Bununla sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda elemanın ve alçıpan kutusunun yalıtım alanını da azaltırsınız.

Baypas olmadan radyatör bağlanması

 • Isıtma sisteminde baypassız radyatörlerin bağlantısına bir kez daha dönelim ve üstteki şekle bakınız. Gördüğünüz gibi, bu durumda radyatörü kapatmak tüm devrenin fişine eşdeğerdir - bu yöntem genellikle havlu ısıtıcılarına soğutucu madde veren yükselticide kullanılır.
 • Yani, kapatma işleminin sadece devre kapatıldığında yapılabildiğini ve burada iki yöntemi - elektrik veya gaz kaynağı veya polipropileni - çok daha güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğinizi anlıyorsunuzdur. Ek olarak, ecoplastic, bu durumda sizin için son derece faydalı olan çok zayıf bir ısı iletkendir.

Konsey. Merkezi ısıtma sistemini terk etmeye karar verirseniz, o zaman iki şeyi hatırlamanız gerekir: Birincisi, ortak su devresinin bir parçasını sökme bedeli ne olursa olsun (yasal masraflar dahil) nihai sonuç, tüm masraflarınızı geçersiz kılacaktır. bir veya iki ısıtma mevsimi. İkincisi, ilk bakışta durumun umutsuz görünse bile, her iki tarafa da uygun bir uzlaşma çözümü bulabilirsin.

Sonuç

Sonuç olarak, size bir tavsiyede bulunalım: önce, bu sayfadaki metin, fotoğraf ve video materyallerini dikkatle okuyun ve ikinci olarak, genel ısıtma devresinden ayrılmak için bir istek göndermeden önce hazır olun. Burada listelenen makaleleri ve noktaları dikkatlice inceledikten sonra, durumunuzla karşılaştırın ve her iki tarafa da uygun ayrıntılı bir proje hazırlayın (ayrıca bkz. “Bir apartmanda bağımsız bir şekilde ısıtma - bir rüya ya da gerçeklik”).

Dairede ısıtmayı reddediyoruz

Son yıllarda, apartman binalarındaki ev sahipleri arasında otonom ısıtma seçeneklerine geçmek için sürekli bir eğilim olmuştur. Daire sahiplerinin gün geçtikçe artan finansal kapasitesi, bir apartman dairesinde tamamen farklı, daha yüksek bir teknik düzeyde ısıtma sağlamayı mümkün kılmaktadır. Bu, büyük ölçüde verimli ve uygun maliyetli otonom cihazların ve montajların ortaya çıkmasıyla büyük ölçüde kolaylaştırılmaktadır.

Dairenizi merkezi ısı kaynağından tamamen bağımsız hale getirme arzusu anlaşılabilir ve anlaşılabilir. Çoğu zaman kışın ısıtma sisteminin kalitesi çok arzu edilir. Kışın sıcak bataryalar, kış penceresinin dışındaki kış aylarında, makul olmayan mali harcamalar, dairenin ısınmasını tamamen ortadan kaldırmak için gerçek ön şartlardır.

Alternatif ısıtma seçenekleri. Bu adımın gerçekliği ve sonuçları

Evin sahibine rehberlik eden ve ısıtma tesisinden ayrılmak ve otonom ısıtmayı kendi evinde yapmak isteyen ana argüman bağımsızlıktır. Ülkemiz için karakteristik özellik, mevsimlerin hızlı değişmesidir. Yazın hızla bitiyor, sıcak dönemde evlerde biriken ısı hızla kayboluyor. Birçoğumuz için, ısıtma mevsimi resmen başladığında, bekleme durumu rahatsızlık ile ilişkilidir. Merkezi ısıtmayı açma tarihine kadar hala çok zaman var ve daire zaten soğuk ve rahat değil. Bir çıkış yolu var ve bunun için yalvardı.

Özerk kazan, bu sorunları bir kez ve herkes için çözebilir. Ancak dairenizdeki merkezi ısıtmayı nasıl kapatabilirsiniz, böylece ne zaman, ne kadar ve ne için ödeme yapacağınız karar verebilirsiniz? Bütün bu sorular dikkatli bir analiz ve yetkin yaklaşım gerektirir. Asıl sorun büyük bir bürokratik iştir. Bir zamanlar ve bir bölgesel enerji şirketinin hizmetlerinden vazgeçmek için, birçok izin ve ilgili belgelere ihtiyacınız olacaktır.

Sistemde izin verilmeyen tüm müdahaleler, bir bütün olarak tüm kompleksin arızalanmasına yol açabilir. Tek bir ısıtma sisteminden bir dairenin kapatılması, tüm ağın yeniden donatılmasını gerektirecek ve büyük miktarda mühendislik ve teknik iş ile ilişkili olacaktır.

Bu önemli! Bir abonenin ısıtmadan çekilmesiyle bağlantılı bir apartmanın merkezi ısıtma sisteminin yeniden yapılandırılması ve yeniden düzenlenmesi ile ilgili tüm masraflar omuzları tarafından karşılanmaktadır.

Tüm sistem, yasaya uygun olarak, bir apartmana ait olan tek bir mülk kompleksinin parçasıdır. Konut binasının mülkünün bileşimi, işlevselliği ve performansı konut sahipleri tarafından belirlenir. Sonuç, kendisini göstermektedir - merkezi ısıtma sisteminde değişikliklerin getirilmesi ile ilgili kararlar topluca alınır. Böyle bir gereklilik, Konut Kodunda açıkça belirtilmiştir. Bir dairenin kopması bireysel bir çözümdür. Bununla birlikte, uygun izin ve onayları almadan yetkisiz bir kopukluk yasalarla cezalandırılabilir. Bazı durumlarda, daire sahibi tarafından bu tür eylemler bir suç olarak nitelendirilebilir. Bir apartman binasındaki mühendislik ağlarıyla ilgili herhangi bir çalışma, ilgili izinler, teknik şartnameler ve proje tarafından yönlendirilen uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

Karar verilir. Isıtma tesisinden nasıl ayrılır

Bu durumda, bir Hükümet Kararnamesi tarafından onaylanan “Merkezi Su ve Isı Temini Hizmetlerinin Sağlanması Kuralları” nda belirtilen hükümlerden bir başlangıç ​​yapılması gerekmektedir. Kurallara uygun olarak, enerji şirketinin hizmetlerini ısı ve sıcak su tedariğinde reddetme hakkına sahipsiniz. Reddetme kararı, daire sahibi ve şirket - ısı tedarikçisi arasındaki mevcut anlaşmanın hükümlerine dayanmaktadır. Herhangi bir sözleşme feshedilebilir. Sıcak su ve ısıtma tedariki için sözleşmenin feshi için doğru veya hayali sebepler her zaman bulunabilir. Bugün, ısı tedarik pazarında faaliyet gösteren çoğu şirket, mevcut sıhhi kurallar ve kuralları ihmal etmekten bahsetmek yerine, sözleşme koşullarını sistematik olarak ihlal etmektedir.

 • Isıtma ve sıcak su tedariki ile bitişikteki oturma odalarını tam olarak sağlamak için kendi masrafları ile ve kendi sisteminin yeniden donanımını kendi başlarına gerçekleştirmek;
 • Havalandırma ve drenaj sistemlerinin bitişik dairelerinde normal çalışmanın sürdürülmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.

Tüm çalışmalar ilgili SNiP'ler tarafından sağlanmaktadır (41-01-2003, 23-02-2003 ve 31-01-2003). Komşularınızın ve evinizin diğer sakinlerinin rızası olmadan teknik çalışma yapmak yasaktır.

Hizmet sağlayıcılardan bağımsız olma arzusunun gerçekleşmesinde önemli bir engel, sanayi emirleri ve emirlerdir.

Örneğin: Abonenin merkezi ısıtma ve sıcak su beslemesinin kesilmesi, bütün evin hizmetleri reddetmesi şartıyla gerçekleştirilir. Bu tür kısıtlamalar, tek tek dairelerin merkezi ısıtma ve sıcak su tedarikini reddetmesi üzerine zımni bir yasak getirmektedir. Bu kurallar, Konut Kodunun sağlanmasına aykırıdır, ancak teknik açıdan bakıldığında, kamu hizmetlerinin eylemlerinin yasa dışı olduğunu ispatlamak oldukça zordur.

Bu durum kitlesel bir olgudur ve mülkümüzü elden çıkarmak için yasal haklarımızı önemli ölçüde sınırlar. Bir apartmanda yer alan diğer konut sahiplerinin isteklerine, durumdan memnun olan ve çeşitli nedenlerle mevcut durumdaki değişiklikleri yapma niyetinde olmadık. Mahkeme yoluyla sahip olma hakkınızı korumayı düşünüyorsanız, davayı kazanma şansı vardır, ancak bu prosedür uzun sürebilir. Kapatma izninin verilmemesinin nedenleri, tüm DH sisteminin ve sıcak su kaynağının işlevselliğini bozmadan kapatma çalışmalarının gerçekleştirilememesini açıklayan teknik nedenlerdir.

Not: Dairenin sahibi ısıtma için bir borca ​​sahip olsa bile, şirketin kapatılması için bir hizmet sağlayan bir sebep olmayacaktır. Ağ, bozulmadan, borç mahkemede borçludan geri alınacak.

CO bağlantısını keserken yasal incelikler ve nüanslar

Bir izin başvurusu yapmadan merkezi ısıtmayı kapatmak için bir seçenek vardır. Birçoğumuz evinize ısı tedariki için kamu hizmetleriyle sözleşmeleri nadiren görüyoruz. Öncelikle, apartmanın konut sahiplerinin mülklerinin merkezi ısıtma hizmetlerinin tedariki koşullarını kabul ettiğine inanılmaktadır. Aslında, durum yasal bir bakış açısıyla havada askıya alınmıştır. Sözleşme yok, yükümlülük yok.

Üstelik, neredeyse her evde, ısı kaynağından istemeyerek ayrılan ve dairelerini özerk ısıtma sistemleriyle donatmayı başaran sakinleri bulabilirsiniz. Bu durumda keyfilik için neredeyse hiçbir hesap verebilirlik vakası yoktur, bu yüzden herkes duruma kendi tehlikesi ve riski ile karar verir.

Merkezi ısıtma hizmetlerini reddetme isteğinizi yerine getirirken, evinizin sakinlerinin ve komşularının rızasının gerekmediğini düşünün.

Apartman binaları genellikle ısıtma sistemi ile ilgili teknik belgeleri eksiksiz olarak tamamlamamıştır. Bu bakımdan, çoğu zaman, ısıtma sisteminin elemanları binaların özellik kompleksinin bir parçası değildir. Böyle bir durumda, apartman dairesinde ısıtma sistemlerini yeniden donatmak için toplu rıza almanız gerekmeyecek olmasına rağmen, kontrol ve hizmet kuruluşlarından resmi izin alınması gerekmektedir.

Bunun nedeni, mühendislik ağlarındaki herhangi bir müdahalenin teknik dokümantasyonda zorunlu bir sabitleme gerektirmesidir. Her ev için, işletme ısıtma sistemi üzerindeki tüm verileri dikkate alan teknik bir pasaport vardır. Radyatörlerin sökülmesi, dairelerde fişlerin takılması ve takılması, diğer değişiklikler teknik pasaporta yansıtılmalıdır. Sanat tarafından yönlendirildi. Rusya Federasyonu'nun Ev Kanununun 26 nolu kararı için aşağıdaki belge setine ihtiyacınız olacak:

 • serbest form bildirimi;
 • Bağlantının kesilmesi için dairenin tescil belgesi;
 • Dairenin mülkiyetini (kullanımını) doğrulayan belgeler;
 • Dairenin tüm yasal sakinlerinin yazılı onayı;
 • iletişimin koparılması ve daha sonra yeniden donatılması olasılığı konusunda uzmanların teknik görüşleri.

Bütünlük için, ilgili kurum ve kuruluşların uzmanları tarafından geliştirilen bir yeniden yapılanma projesi olan belgelerin paketine eklemeniz gerekir. Proje dokümantasyonunun bir parçası olarak, bağlantısız dairenin elemanlarının yokluğunda, evdeki merkezi ısıtma sisteminin işlevselliğini kanıtlayan hesaplamalar yapılmalıdır. Projeye ek olarak, kalan ısının tam olarak hesaplanması, nesnenin termal-hidrolik hesaplarının bir şemasına sahip olmak daha iyidir.

Teknik olarak yetkin proje, izin almak için ilk adımdır. Ancak, yapılan değişiklikler tüm evin termal verimliliğini olumsuz yönde etkileyebiliyor ve diğer ev sahiplerinin dairelerinde sıcaklık ihlaline neden oluyorsa böyle bir proje reddedilecektir.

Teknik zorluklar

Tüm belgelerin gerekliliklere uygun olması durumunda, apartman yeniden-ekipmanı projesi onaylanmıştır, bir apartman binasında yangın güvenliği standartlarını ve çalışma koşullarını karşılayan bağımsız bir ısıtma kaynağı türü, izin bekleyebiliriz. Başka bir şey, kamu hizmetlerinin bu tür eylemlerinin hevesli olmaması ve bürokratik prosedürün birkaç ay sürmesidir.

Maddenin teknik yönüyle ilgili olarak, bir dairenin merkezi ısıtmadan ayrılması görevi karmaşık görünmemektedir. Çözmek için sadece nitelikli çalışanları davet etmeniz gerekiyor. Mevcut ekipmanın sökülmesi ve daha sonra bağımsız bir ısıtma sisteminin kurulması, uzmanların katılımı ile projeye sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirilir.

Aksi takdirde, bir dizi problemle karşılaşabilirsiniz, önce bir teknik plan ve daha sonra bir yönetim.

Bir apartmanda ısınma nasıl reddedilir

Bir apartmanda merkezi ısıtmayı terk etmek mümkün mü?

Apartman binası faaliyete geçtiğinde, içinde bulunan tüm daireler merkezi ısıtmaya sahiptir. Ancak, yüksek ödeme maliyetinin yanı sıra, ısıtmanın açılıp kapanması için programa bağlı olarak, birçok kiracı bireysel ısıtmaya geçmektedir.

Bu bağlamda, birçoğu şu soruyla ilgilenmektedir: yüksek katlı bir binada genel ısıtmadan feragat etmenin nasıl doğru bir şekilde yapılması.

Mevzuatın gösterdiği

Tüm kurallara göre, yüksek katlı bir binada bireysel ısıtmaya geçme olasılığı yasak değildir.

Ancak, merkezi ısınmayı reddeden bir kiracı için, herhangi bir şikâyet yoktur, bir dizi hukuki sorunun çözülmesi gerekmektedir:

 1. Daire sahibi, ısıtma sistemindeki yaklaşan yeniden geliştirme hakkında yazılı bir beyanda bulunmalıdır;
 2. Oturma odası (daire) için bir kayıt sertifikası hazırlayın. Satın aldıktan sonra sahibi alır. Otonom modda ısıtmaya geçiş olasılığı hakkında karar verileceğinden;
 3. Sahiplik sertifikası aldığınızdan emin olun;
 4. Yeniden yapılanma projesi hazırlamak;
 5. Sahipleri ile birlikte yaşayan yetişkin vatandaşların ve ısının yeniden inşası olasılığına karşı girişteki tüm komşuların yazılı onayını almak;
 6. Mimari anıtların korunmasından sorumlu organizasyonun apartman merkezindeki ısınmasından çıkmak için izin alın. Bu kuruluştan bir ret kararı verilirse, o zaman diğer kurumlarla iletişim kurmak mantıklı değildir;
 7. Bir apartman binasında konut sahibinin bireysel gaz ısıtmaya bağlanacağı durumlarda, gaz hizmetinden başka bir izin gerekli olacaktır;
 8. Ayrıca, tüm onayları olan yukarıdaki belgelerin tamamının yangın organizasyonuna aktarılması gerekecektir. Tamamen çalışmalı ve onam vermelidirler.

Sadece tüm örneklerden izin alınırken bir apartmanda merkezi ısıtmanın reddedilmesi hakkında konuşabiliriz.

Komşuların ayrılma prosedürünü komşuların rızası olmaksızın ısıtmak mümkün mü?

Bireysel ısıtmaya geçmeye karar veren birçok kişi, bir apartmanın komşularından izin alınmamasının mümkün olup olmadığı sorusuyla ilgileniyor.

Sahiplerin komşularının izinlerinden kaçınılabilir, ancak sadece bir durumda: mevcut merkezi ısıtmanın unsurları önceden mevcut binalara göre tüm konut binasının mülkiyeti tarafından belirlenmemişse.

Ancak komşuların rızasına ihtiyaç olmasa bile, bu bireyin isteyerek davranmasına izin vermez. Kendi dairenizde merkezi ısıtmayı kapatmak için onay almak için tüm örnekleri geçmek gereklidir.

Yeni bir ısıtma sistemi tasarımı konusunda neden anlaşılmalı?

Hiçbir kuruluş kendi projesi olmadan bireysel ısıtmaya geçme izni vermez. Bağımsız bir temelde ve mühendislik eğitimi olmadan bir proje yapmak için işe yaramayacaktır. Yardım için özel bir kuruma başvurmak en iyisidir.

Proje aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

 • Ev ısıtmanın genel sistemindeki belirli bir alanın (apartman) rolünü göster (bir başkasına geçerken);
 • Dairenin, yangın güvenliği açısından bir ısıtma kazanı ile donatılması olasılığı;
 • Geçişe rağmen genel olarak ödemek zorunda kalacağınız merkezi ısıtmanın kalıntı elemanları (şezlong ve yükselticiler) ile ilgili hesaplamalar;
 • Termal ve hidrolik doğanın hesaplamaları.

Sadece yukarıdaki tüm hesaplamalar izin verilen normlara uygunsa, onaylama prosedürü için bitmiş projeyi verebilirsiniz. Hazırlanan belge uygun olmayan normlara göre, birey reddedilir.

Kendi dairenizde merkezi ısıtmayı kapatmaya karar vererek başka hangi sorunların ele alınması gerekiyor?

Bireysel ısınmaya geçiş için izin almak zahmetli ve sadece 2 gün içinde rüyanın gerçekleşmesini beklememelisiniz. Önemli ölçüde çalışmanız gerekecek, çünkü yasal otoritelerin yanı sıra, kazanın ve ısıtma sisteminin teknik parametrelere uygun olması gerekir.

 1. Bireysel ısıtmaya geçmek için, bireysel kazan ekipmanına sahip olmak gerekir. Çoğu zaman - duvar kazanı. Bu, tüm kurallara göre, soğutucunun doğal bir şekilde dolaşımını sağlamak için ısıtılmış cihazlardan uzakta bulunmalıdır. Bunu sistemde yapma imkanı yoktur;
 2. Zorlanmış tipte sirkülasyonu sağlamak için iki seçenek kullanılabilir - modern tasarımlı kazanların kullanılması veya sirkülasyon için ek bir pompanın montajı. Diğer tüm seçenekler bir apartmanda kullanılmak üzere reddedilecektir;
 3. Kazan ekipmanı, çalışmasının güvenliğini sağlayacak bir kapalı muhafazaya ve otomatik sistemlere sahip olmalıdır. Soğutma sıvısının sıcaklığı 95 santigrat dereceyi geçmemelidir, kullanılan sistemdeki basınç 1 MPa'dan yüksek olmamalıdır;
 4. Radyatörlerin seçimi tamamen kişisel bir meseledir, ancak paradan tasarruf etmek için en çok kullanılan alüminyum kullanılır. Sadece ucuz olmadıklarından, aynı zamanda oldukça iyi bir ısı dağılımına sahip olduklarından;
 5. Boruların dağılımı, konut yapısının özelliklerini dikkate alır. Sadece iki tip olabilir: kiriş veya tek boru.

Bir bireyin, merkezi ısınmayı reddederek ödeme yapmamak için ne yapması gerekir?

Yüksek otoritelerden ve tadilat çalışmalarından alınan izinlerden sonra bile, merkezi ısıtmanın varlığını ödeyebilirsiniz.

Bu durumda önemli olan nokta, abonenin merkezi ısıtma kullanıcılarının kayıt defterinden çıkarılması için gerekli belgelerin ısıtma şebekesine sunulmasıdır.

En azından, bunlar olmalıdır:

 • Konut binalarının dönüştürülmesi için projenin fotokopisi;
 • Komisyon tarafından uygulanması için verilen bir ısıtma sisteminin kabulü ile ilgili kanunun bir kopyası.

Ek olarak, her bölgede ek düzenleyici belgeler ileri sürülebilir, dolayısıyla sunulmaları da gerekecektir.

Gönderilen listede belgelerin sağlanmaması durumunda, belirtilen modda ücretlendirilir.

Bir apartmanın sakinleri için merkezi ısıtmayı terk etmek mümkün mü?

Bir apartman binasında oturanların merkezi ısıtmayı kapatma arzusu olduğu zaman nadiren uzaktır. Tabii ki, daha yüksek kuruluşların bir toplantıya gitmesi daha kolaydır, bu çoğunluğun görüşüdür ve tek bir bireyin değil.

Ama yine de karşılaşabileceğiniz bu tuzakları bilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde, otonom modda ısıtmaya geçme olasılığının reddi, başvuran herkese sağlanır.

 1. Bir apartman binasında tüm sahipler için planlanmamış bir toplantı yapılması ve sorunu herkese merkezi ısıtmaya bırakma olasılığına dayanarak çözmesi gerekmektedir. Karar kaydedilmelidir;
 2. Bir sonraki adım, tüm apartman sahipleri tarafından imzalanmış bir apartmanda merkezi ısıtmayı kapatmak isteyen bir beyanname hazırlamak olmalıdır;
 3. Toplantı ve başvuru kararı ile protokol, bu konuyu koordine etmek için bir komisyonun oluşturulduğu yerel otoriteye iletilir. Özerk bir modun yürürlüğe girmesi, bölge ısıtma sisteminin işleyişini bozarsa, konut sahiplerini reddetme hakkına sahiptir. Elektrik ve gaz hatlarının çalışmasının yükte artış sağlamadığı durumlarda;
 4. Karar olumlu ise, komisyon, projenin taslağını hazırlarken göz önünde bulundurulması gereken kurumların bir listesini sorumlu temsilcisine vermelidir;
 5. Alınan teknik koşullar, projelerin hazırlanmasında yer alan organizasyona aktarılmalıdır;
 6. Taslak, her kurum tarafından aşağıdaki listeden onaylanmalıdır:
 • enerji şirketi;
 • ısıtma ağı;
 • Gorgaz;
 • konut organizasyonu;
 • mimarlık bölümü.
 1. Projenin koordinasyonundan sonra, işi yürütmekten sorumlu olan lisanslı kuruluşa devredilmesi gerekmektedir;
 2. Yeniden yapılanma çalışmaları tamamlandıktan sonra, yukarıda listelenen tüm kuruluşlar bunları kabul etmelidir.

Sadece ortak çabalarla, ısıtma sisteminin yeniden geliştirilmesine yönelik bu muazzam çalışmaları yaparak, gerçekçi ve en önemlisi bütçenizi yasal olarak tasarruf etmek mümkün olacaktır.

Bilmelisin!

Bir apartman dairesinde merkezi ısıtmayı kapatmak için tasarlandıysanız, aşağıdaki noktaları daima hatırlamanız gerekir:

 1. Bu fırsatı komşularınızla tartışın. Aynı apartmanları kendi apartmanlarında yapmak isteyen taraftarlar varsa, sorunları çözmek çok daha kolay olacak;
 2. Gerekli tüm belgeleri toplayın;
 3. Eğer izin almak için, ısıtma ana bölümünün yeniden yapılandırılması için ödeme yapmanız gerekiyorsa, cildin giyinmeye değer olup olmadığını düşünün;
 4. Çalışmak için izin alın;
 5. Gerekli tüm ekipmanı satın alın;
 6. Özel bir organizasyonda çalışmak için yardım isteyin;
 7. 2011'in kabul edilen değişikliklerine göre, belirli bir dairenin bireysel ısıtmaya geçişinin neredeyse imkansız olduğunu lütfen unutmayın. Yargı sistemine başvururken bile, tüm davalar daire sahipleri tarafından kazanılmaz. Bu nedenle, tüm girişi veya apartman binasının uygulamasına göre merkezi ısıtmayı kapatmak en iyisidir;
 8. Unutmayın ki, merkezi ısıtmadan izinsiz olarak ayrılma durumunda, bir kişi yasa tarafından belirlenen bir cezaya tabidir. Ayrıca, merkezi ısıtmanın yenilenmesi için yapılan tüm masraflar da hasara neden olan birey tarafından karşılanır;
 9. Alınan herhangi bir karardan sadece bir kişiye değil, başkalarına da iyi olmalıdır.

Dolayısıyla, yukarıdakilerin tümünü özetlemek gerekirse, bir apartman binasında konut sakinleri için merkezi ısıtmayı terk etmek oldukça olasıdır, ancak bu sürecin yalnızca yasayı ihlal etmeden devam etmesi gerektiği söylenebilir.

Dairede merkezi ısıtmanın resmi olarak nasıl kapatılacağı. Merkezi ısıtmanın reddi

Son yıllarda, apartman binalarındaki ev sahipleri arasında otonom ısıtma seçeneklerine geçmek için sürekli bir eğilim olmuştur. Daire sahiplerinin gün geçtikçe artan finansal kapasitesi, bir apartman dairesinde tamamen farklı, daha yüksek bir teknik düzeyde ısıtma sağlamayı mümkün kılmaktadır. Bu, büyük ölçüde verimli ve uygun maliyetli otonom cihazların ve montajların ortaya çıkmasıyla büyük ölçüde kolaylaştırılmaktadır.

Dairenizi merkezi ısı kaynağından tamamen bağımsız hale getirme arzusu anlaşılabilir ve anlaşılabilir. Çoğu zaman kışın ısıtma sisteminin kalitesi çok arzu edilir. Kışın sıcak bataryalar, kış penceresinin dışındaki kış aylarında, makul olmayan mali harcamalar, dairenin ısınmasını tamamen ortadan kaldırmak için gerçek ön şartlardır.

Evin sahibine rehberlik eden ve ısıtma tesisinden ayrılmak ve otonom ısıtmayı kendi evinde yapmak isteyen ana argüman bağımsızlıktır. Ülkemiz için karakteristik özellik, mevsimlerin hızlı değişmesidir. Yazın hızla bitiyor, sıcak dönemde evlerde biriken ısı hızla kayboluyor. Birçoğumuz için, ısıtma mevsimi resmen başladığında, bekleme durumu rahatsızlık ile ilişkilidir. Merkezi ısıtmayı açma tarihine kadar hala çok zaman var ve daire zaten soğuk ve rahat değil. Bir çıkış yolu var ve bunun için yalvardı.

Özerk kazan, bu sorunları bir kez ve herkes için çözebilir. Fakat ne zaman, ne kadar ödeme yapılacağı ve ne ödeyeceği ile ilgili kararlar nasıl bağımsız yapılır? Bütün bu sorular dikkatli bir analiz ve yetkin yaklaşım gerektirir. Asıl sorun büyük bir bürokratik iştir. Bir zamanlar ve bir bölgesel enerji şirketinin hizmetlerinden vazgeçmek için, birçok izin ve ilgili belgelere ihtiyacınız olacaktır.

Bu davadaki mevzuat tarafsız, ikili bir pozisyon alır. Bir yandan, Kanun, merkezi ısı kaynağının hizmetlerini terk etmemizi yasaklamamaktadır, bununla birlikte, bağlantının kesilmesi, bir çok yasal formaliteyi de beraberinde getirmektedir. Evlerinde özerk ısıtmaya hazır olan konut sakinleri için zorluklar, apartman binalarının iyileştirilmesinin teknik nüansları ile bağlantılıdır. Daha net ne olurdu, bölümdeki evinizi hayal edebilirsiniz. Çok sayıda boru, yükseltici, bobin, radyatör, valf ve ısı sayaçları tek bir karmaşık ağdır. Teorik bir bakış açısıyla, teknik açıdan, bu bağlantıyı kesmek mümkündür - bu gerçek bir mühendislik ve teknik problemdir.

Sistemde izin verilmeyen tüm müdahaleler, bir bütün olarak tüm kompleksin arızalanmasına yol açabilir. Tek bir ısıtma sisteminden bir dairenin kapatılması, tüm ağın yeniden donatılmasını gerektirecek ve büyük miktarda mühendislik ve teknik iş ile ilişkili olacaktır.

Bu önemli! Bir abonenin ısıtmadan çekilmesiyle bağlantılı bir apartmanın merkezi ısıtma sisteminin yeniden yapılandırılması ve yeniden düzenlenmesi ile ilgili tüm masraflar omuzları tarafından karşılanmaktadır.

Tüm sistem, yasaya uygun olarak, bir apartmana ait olan tek bir mülk kompleksinin parçasıdır. Konut binasının mülkünün bileşimi, işlevselliği ve performansı konut sahipleri tarafından belirlenir. Sonuç, kendisini göstermektedir - merkezi ısıtma sisteminde değişikliklerin getirilmesi ile ilgili kararlar topluca alınır. Böyle bir gereklilik, Konut Kodunda açıkça belirtilmiştir. Bir dairenin kopması bireysel bir çözümdür. Bununla birlikte, uygun izin ve onayları almadan yetkisiz bir kopukluk yasalarla cezalandırılabilir. Bazı durumlarda, daire sahibi tarafından bu tür eylemler bir suç olarak nitelendirilebilir. Bir apartman binasındaki mühendislik ağlarıyla ilgili herhangi bir çalışma, ilgili izinler, teknik şartnameler ve proje tarafından yönlendirilen uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

Karar verilir. Isıtma tesisinden nasıl ayrılır

Bu durumda, bir Hükümet Kararnamesi tarafından onaylanan “Merkezi Su ve Isı Temini Hizmetlerinin Sağlanması Kuralları” nda belirtilen hükümlerden bir başlangıç ​​yapılması gerekmektedir. Kurallara uygun olarak, enerji şirketinin hizmetlerini ısı ve sıcak su tedariğinde reddetme hakkına sahipsiniz. Reddetme kararı, daire sahibi ve şirket - ısı tedarikçisi arasındaki mevcut anlaşmanın hükümlerine dayanmaktadır. Herhangi bir sözleşme feshedilebilir. Sıcak su ve ısıtma tedariki için sözleşmenin feshi için doğru veya hayali sebepler her zaman bulunabilir. Bugün, ısı tedarik pazarında faaliyet gösteren çoğu şirket, mevcut sıhhi kurallar ve kuralları ihmal etmekten bahsetmek yerine, sözleşme koşullarını sistematik olarak ihlal etmektedir.

Merkezi ısıtmayı terk etmeye karar verdiniz, ardından aşağıdakiler sizi bekliyor:

 • Isıtma ve sıcak su tedariki ile bitişikteki oturma odalarını tam olarak sağlamak için kendi masrafları ile ve kendi sisteminin yeniden donanımını kendi başlarına gerçekleştirmek;
 • Havalandırma ve drenaj sistemlerinin bitişik dairelerinde normal çalışmanın sürdürülmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.

Tüm çalışmalar ilgili SNiP'ler tarafından sağlanmaktadır (41-01-2003, 23-02-2003 ve 31-01-2003). Komşularınızın ve evinizin diğer sakinlerinin rızası olmadan teknik çalışma yapmak yasaktır.

Hizmet sağlayıcılardan bağımsız olma arzusunun gerçekleşmesinde önemli bir engel, sanayi emirleri ve emirlerdir.

Örneğin: Abonenin merkezi ısıtma ve sıcak su beslemesinin kesilmesi, bütün evin hizmetleri reddetmesi şartıyla gerçekleştirilir. Bu tür kısıtlamalar, tek tek dairelerin merkezi ısıtma ve sıcak su tedarikini reddetmesi üzerine zımni bir yasak getirmektedir. Bu kurallar, Konut Kodunun sağlanmasına aykırıdır, ancak teknik açıdan bakıldığında, kamu hizmetlerinin eylemlerinin yasa dışı olduğunu ispatlamak oldukça zordur.

Bu durum kitlesel bir olgudur ve mülkümüzü elden çıkarmak için yasal haklarımızı önemli ölçüde sınırlar. Bir apartmanda yer alan diğer konut sahiplerinin isteklerine, durumdan memnun olan ve çeşitli nedenlerle mevcut durumdaki değişiklikleri yapma niyetinde olmadık. Mahkeme yoluyla sahip olma hakkınızı korumayı düşünüyorsanız, davayı kazanma şansı vardır, ancak bu prosedür uzun sürebilir. Kapatma izninin verilmemesinin nedenleri, tüm DH sisteminin ve sıcak su kaynağının işlevselliğini bozmadan kapatma çalışmalarının gerçekleştirilememesini açıklayan teknik nedenlerdir.

Not: Dairenin sahibi ısıtma için bir borca ​​sahip olsa bile, şirketin kapatılması için bir hizmet sağlayan bir sebep olmayacaktır. Ağ, bozulmadan, borç mahkemede borçludan geri alınacak.

Isı tedarikçileri, ısı arzı pazarında, konut stokları üzerindeki etki alanlarını korumaya çalışan tekelcilerdir.

CO bağlantısını keserken yasal incelikler ve nüanslar

Bir izin başvurusu yapmadan merkezi ısıtmayı kapatmak için bir seçenek vardır. Birçoğumuz evinize ısı tedariki için kamu hizmetleriyle sözleşmeleri nadiren görüyoruz. Öncelikle, apartmanın konut sahiplerinin mülklerinin merkezi ısıtma hizmetlerinin tedariki koşullarını kabul ettiğine inanılmaktadır. Aslında, durum yasal bir bakış açısıyla havada askıya alınmıştır. Sözleşme yok, yükümlülük yok.

Üstelik, neredeyse her evde, ısı kaynağından istemeyerek ayrılan ve dairelerini özerk ısıtma sistemleriyle donatmayı başaran sakinleri bulabilirsiniz. Bu durumda keyfilik için neredeyse hiçbir hesap verebilirlik vakası yoktur, bu yüzden herkes duruma kendi tehlikesi ve riski ile karar verir.

Merkezi ısıtma hizmetlerini reddetme isteğinizi yerine getirirken, evinizin sakinlerinin ve komşularının rızasının gerekmediğini düşünün.

Apartman binaları genellikle ısıtma sistemi ile ilgili teknik belgeleri eksiksiz olarak tamamlamamıştır. Bu bakımdan, çoğu zaman, ısıtma sisteminin elemanları binaların özellik kompleksinin bir parçası değildir. Böyle bir durumda, apartman dairesinde ısıtma sistemlerini yeniden donatmak için toplu rıza almanız gerekmeyecek olmasına rağmen, kontrol ve hizmet kuruluşlarından resmi izin alınması gerekmektedir.

Bunun nedeni, mühendislik ağlarındaki herhangi bir müdahalenin teknik dokümantasyonda zorunlu bir sabitleme gerektirmesidir. Her ev için, işletme ısıtma sistemi üzerindeki tüm verileri dikkate alan teknik bir pasaport vardır. Radyatörlerin sökülmesi, dairelerde fişlerin takılması ve takılması, diğer değişiklikler teknik pasaporta yansıtılmalıdır. Sanat tarafından yönlendirildi. Rusya Federasyonu'nun Ev Kanununun 26 nolu kararı için aşağıdaki belge setine ihtiyacınız olacak:

 • serbest form bildirimi;
 • Bağlantının kesilmesi için dairenin tescil belgesi;
 • Dairenin mülkiyetini (kullanımını) doğrulayan belgeler;
 • Dairenin tüm yasal sakinlerinin yazılı onayı;
 • iletişimin koparılması ve daha sonra yeniden donatılması olasılığı konusunda uzmanların teknik görüşleri.

Bütünlük için, ilgili kurum ve kuruluşların uzmanları tarafından geliştirilen bir yeniden yapılanma projesi olan belgelerin paketine eklemeniz gerekir. Proje dokümantasyonunun bir parçası olarak, bağlantısız dairenin elemanlarının yokluğunda, evdeki merkezi ısıtma sisteminin işlevselliğini kanıtlayan hesaplamalar yapılmalıdır. Projeye ek olarak, kalan ısının tam olarak hesaplanması, nesnenin termal-hidrolik hesaplarının bir şemasına sahip olmak daha iyidir.

Teknik olarak yetkin proje, izin almak için ilk adımdır. Ancak, yapılan değişiklikler tüm evin termal verimliliğini olumsuz yönde etkileyebiliyor ve diğer ev sahiplerinin dairelerinde sıcaklık ihlaline neden oluyorsa böyle bir proje reddedilecektir.

Teknik zorluklar

Tüm belgelerin gerekliliklere uygun olması durumunda, apartman yeniden-ekipmanı projesi onaylanmıştır, bir apartman binasında yangın güvenliği standartlarını ve çalışma koşullarını karşılayan bağımsız bir ısıtma kaynağı türü, izin bekleyebiliriz. Başka bir şey, kamu hizmetlerinin bu tür eylemlerinin hevesli olmaması ve bürokratik prosedürün birkaç ay sürmesidir.

Maddenin teknik yönüyle ilgili olarak, bir dairenin merkezi ısıtmadan ayrılması görevi karmaşık görünmemektedir. Çözmek için sadece nitelikli çalışanları davet etmeniz gerekiyor. Mevcut ekipmanın sökülmesi ve daha sonra bağımsız bir ısıtma sisteminin kurulması, uzmanların katılımı ile projeye sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirilir.

Aksi takdirde, bir dizi problemle karşılaşabilirsiniz, önce bir teknik plan ve daha sonra bir yönetim.

Merkezi ısıtma, dairelerin donatıldığı “nimetler” den biridir. Bu her zaman böyle bir ısıtma sistemi iyi çalışmıyor. Çok katlı binaların sakinleri genellikle düşük kalorifer ısınmasından şikayet ediyorlar - soğuk mevsimde bile, radyatörlerin çok ihtiyaç duyduğu ısıyı vermesi gerektiği zaman, piller biraz sıcak olabilir.

Ve böyle bir durumda, dairenin sahibi, merkezi ısıtmadan ayrılmak için doğal bir istek var. Almamış olduğunuz bir hizmet için çok fazla para ödemek mantıklı değildir. Özerk bir sistemi kurmak çok daha kolay.

Ama bunu yapmak ne kadar kolay?

Merkezi ısıtma bağlantısının kesilmesi geçerli yasalar tarafından müsaade edilir mi? Hadi anlamaya çalışalım.

Sorunun yasal tarafı

Hemen, yasanın merkezi ısıtmadan koparılmasını yasaklamadığına dikkat edilmelidir. Ancak, gerçekte, böyle bir çözümün elde edilmesi oldukça sorunludur: önemli sayıda tartışmalı konuya yer vermek ve etkileyici bir dokümantasyon paketi hazırlamak gereklidir.

Belge toplama işlemine geçmeden önce, LCD4 LCD RF kafasını tanımak gerekmektedir. Merkezi ısıtmanın reddi ile ilgili ana yönlerini heceledi.

Bu bölüm aynı zamanda ısıtma devresinin değiştirilmesi konusunu ele almaktadır - ve bağlantısının kesilmesi durumunda bunlar kaçınılmazdır.

Bağlantıyı kesmek için hangi belgeler gerekli olabilir?

 • İlgili kuruluşa başvuru.
 • Dairenin mülkiyetini doğrulayan belgeler.
 • Dairenin tüm yetişkin kiracılarının yazılı onayı.
 • Teknik pasaport - aynı zamanda bu belgenin üçüncü sayfasını dikkatle okuyun. Dairede ısıtmanın tüm özelliklerini anlatıyor.
 • Isıtma devresini kapatma ve yeniden donatma olasılığını teyit eden sonuç.
 • Yeniden-teçhizat projesi - uzman firmada sipariş edilmelidir. Yani, profesyoneller apartman dairesinde ısıtmanın yeniden ekipmanlarının tüm olanaklarını dikkatlice inceleyecek ve komşu dairelerde ısıtmayı etkilemeyen bir sistem seçecektir.

Bazı durumlarda merkezi ısıtmadan kopma kuralları, tüm kiracıların zorunlu izinlerini ifade eder.

Özellikle, ısıtma sisteminin tüm elemanları evin mülkiyetinde ise bu izin gereklidir.

Diğer bir deyişle, eğer kiracıların mülküne aitse, kiracıların rızası olmadan bağlantıyı kesemezsiniz. Bu, LCD RF'nin 36. maddesinde ayrıntılı olarak dile getirilmiştir. Ona göre, ısıtma dahil olmak üzere tüm iletişim, eve aittir ve ayrılma sorununu çözmek için tek prosedürde imkansızdır, çünkü ohm özelliği azalır.

Ancak, evin sahibi yoksa, komşularının bağlantılarını kesmeye ihtiyacınız olmayacaktır.

Önemli: Merkezi ısıtmadan çıksanız bile, yükselticiler dairede kalacaktır. Onları sökmek imkansızdır. Yani, düzenli olarak sözde artık ısıtmayı düzenli olarak ödemek zorundasınız.

Basit bir şey hatırlanmalıdır: Nasıl isterseniz, ama merkezi ısıtmadan izinsiz ayrılma imkansızdır. Sayısal izinler almak için çok zaman harcamanız gerekiyor.

Teknik tarafı

Bağlantıyı kesmek için izin almayı başaran herkesin en basit çözümü pilleri kesmektir.

Bu durumda, yalnızca soğutucunun yükselticinin geri kalanına iletildiği boru (veya borular) dairede kalacaktır. Onlardan kurtulmak imkansızdır: bu durumda, evin ısı tedarik bölümünü mahrum edersiniz. Ve daha önce de belirtildiği gibi, bu boruların tesislerine verilen ısı için, hala ödemek zorundasınız.

Tabii ki, bunları izole edebilirsiniz: yani, mineral yün ile kaplayın ve onları bir alçıpan kutusunda saklayın. Ancak bu durumda borunun tamamen yalıtımını teyit edecek bir komisyona ihtiyaç vardır.

Radyatörleri kesmek gibi görünüyor

Rusya'da merkezi ısıtma bağlantısının kesilmesi, mevcut mevzuatı takiben sadece uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Pillerin kendiliğinden kesilmesi korkunç sonuçlara neden olabilir. Gerçek şu ki, ustalar çalışmaya başlıyorlar, sadece tüm evin ısıtma sisteminin planını tamamen biliyorlardı. Ve iş diğer apartmanlardaki ısıtma sisteminin işlevselliğini kaybetmeyecek şekilde gerçekleştiriliyor.

En basit ve "ağrısız" tüm girişi kesecek. Ancak böyle bir karar tüm kiracılar tarafından yapılmalıdır. Bu durumda, teknik olarak oldukça basit yapılır ve hiç kimse kalan ısıtma için ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır. Kural olarak, küçük evlerde (5 kata kadar) benzer bir durum meydana gelir.

Zorluklar ve önemli nüanslar

Merkezi ısıtmanın reddi yasal açıdan önemli sayıda komplikasyon gerektirir. Gerçek şu ki, yasada pek çok tartışmalı eylem vardır.

Örneğin, yasa, bir apartman dairesinde ısıtma kazanlarının kurulmasını yasaklamamaktadır (kurulu kombinin karşılaması gereken bir gereksinim listesi bile bulunmaktadır), merkezi ısıtmadan bağlantı kesilmesine izin verilir. Ancak aynı zamanda 190 "Isıl İkmalde Federal Kanun" da bireysel ısınmaya geçiş yasaklanmıştır.

Sonuç

Günümüzde pek çok bölge merkezi ısıtmanın kalitesinden memnun değil, bu nedenle evde bir sıcaklık ve konfor atmosferi yaratmanın tek yolu, bireysel ısıtma sisteminin yaratıldığını görüyor. Ve birçok insan “merkezi ısıtmadan çıkma hakları var mı?” Sorusunu soruyorlar. Teorik olarak evet. Ancak pratik, yetkililerin kapanmaya son derece isteksiz olduklarını gösteriyor - devlet kârlı değil. Bu yüzden reddetmenin bir çok nedeni var.

En önemli şeyi hatırlayın: izinsiz bir şey yapamazsınız, bir avukata danışabilirsiniz. İnsanların Donetsk'deki kamu hizmetleriyle nasıl mücadele ettiğine bir örnek, aşağıdaki videoya bakın.

Malzemenin sizin için yararlı olmasını umuyoruz. Onları sosyal ağlarda paylaşırsanız minnettar oluruz.

İyi günler!

Isı enerjisi için sürekli artan fiyatlar ve konut ve kamu hizmetleri sektöründeki konfor eksikliği, pek çok insanın konut ve kamu hizmeti kuruluşlarına hizmet vermeyi reddetmeyi düşünmesine neden olmuştur. Merkezi ısıtmayı nasıl terk edeceğimiz sorusu en çok apartmanlardaki apartman sahipleri tarafından sorulmaktadır. Bunun sebebi, ısıtma kalitesinin ve odadaki konfor düzeyinin her zaman sakinlerin beklentilerini karşılamaması ve hizmet maliyetlerinin artmaya devam etmesidir.

Merkezi olmayan ısıtma sistemine geçiş, yardımcı programların çalışmalarından bağımsız olmasını sağlar, apartmandaki sıcaklık göstergelerini bağımsız olarak düzenlemenizi ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Merkezi ısıtmayı terk etme ve özerk bir sistem oluşturma süreci iki aşamadan oluşur - yasal ve teknik.

Neden merkezi sistemden ayrılmalı?

Bir apartmanda merkezi ısıtmayı terk etmenin iki ana nedeni vardır:

 1. Sıcaklığı bağımsız olarak belirleme yeteneği. Merkezi bir sistemle ısıtma sezonunun başlangıcı ve bitişi, açıkça tanımlanmış tarihlerle karakterize edilir. Özerk ısıtmayla, kiracılar yaz aylarında bile bir daireyi ısıtabilir ve sonbahar-kış döneminde ısı yoğunluğunu azaltabilir. Bütün bunlar yılın her anında en konforlu yaşam koşullarını sağlar.

Bu önemli! Esnek bir ısıtma sistemi, sıcaklığı gerçek ısı ihtiyacına göre ayarlamanızı sağlar. Örneğin, kışın güneşli ve sıcak günlerinde, bazı odaların ısıtmasını kapatmak veya ısı üretiminin gücünü minimum değere düşürmek mümkündür. Bu sistem aynı zamanda kiracıların sık gitmesi için de uygundur.

 1. Kamu hizmetlerinin maliyetini düşürmek. Bireysel ısıtma maliyeti neredeyse ikiye katlayabilir. Merkezi sistemle, hem çok üniteli hem de özel bir evde, sadece gerçek anlamda tüketilen kaynak miktarını değil, aynı zamanda otoyoldaki ısı kaybını ve soğutucu akışkanın taşınmasını da ödemek zorundadır. Hasar görmüş ısı yalıtımına sahip ısıtma ana bölümlerinde, kayıplar en üst düzeye çıkacak ve bu da ödemeyi önemli ölçüde artıracaktır. Ayrıca, maliyet, otoyolların, yükselticilerin ve asansör düğümlerinin bakım maliyetlerini, acil ve programlı onarımı, kaynakların ve parçaların değiştirilmesini içerir. Böylece, ev sahibi, kullanmadığı kaynakların maliyetini taşımaktadır.

Bireysel yeniden organizasyon

Merkezi ısıtmayı terk etmek mümkün olup olmadığı sorusu, bu prosedürü yöneten düzenlemelerin incelenmesi ile başlamalıdır. Mevzuat, apartman ve ev sahiplerinin, merkezi ısıtma sistemini özerk ekipman lehine terk etmelerini yasaklamamaktadır. Ancak pratikte, özellikle bir apartmanın merkezi ısıtma şebekesinden ayrılmasıyla ilgili olarak bu olayı engelleyen çok sayıda problem var.

Bireysel sisteme geçişin temel sorunu, binanın gelişimini değiştirmek. Merkezi bir ağ, ortak yükselticiler, yardımcı programlar, vanalar ve ölçüm cihazlarından oluşan karmaşık bir sistemdir. Bir odanın bir sistemden ayrılması, teknik devrenin ihlaline yol açacaktır. Bu, tüm ağın büyük ölçüde yeniden düzenlenmesini ve yeniden inşasını gerektirecektir.

Konut evinin merkezi sistemindeki tüm düğümler, dairelerin sahipleri, yönetim şirketi vb. Tarafından belirlenen mülkün bir parçasıdır. Bu nedenle, merkezi ısıtmanın reddi, mülkün eve ait olma statüsüne sahip olması durumunda, kiracıların genel toplantısında ele alınması gereken bir konudur. Bu nokta, Rusya Federasyonu'nun Konut Kanunu'nun 36. Maddesinde ele alınmış olup, ortak iletişim zincirinden bir dairenin çıkışı evin toplam mülkiyetini azaltmaktadır, dolayısıyla bu tür konular tek tek çözülmemelidir.

Dikkat edin! Merkezi mühendislik iletişimlerinden kopukluk sadece izin alındıktan sonra mümkündür. Isıtma tesislerinin sökülmesinin yanı sıra tüm tesisat çalışmaları, elde edilen izin doğrultusunda uzmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Merkezi ısıtma sistemi evin mülkiyeti değilse, diğer sakinlerin rızasını alma ihtiyacı yoktur. Ancak yetkili makamların bu davadaki izni hala gereklidir. Mühendislik ağlarının bütünlüğünün ihlali, teknik dokümanlarda değişiklik yapılmasını gerektirir. Binanın teknik pasaportu, radyatörlerin sökülmesi ve ek elemanların takılması dahil olmak üzere tüm müdahaleleri yansıtmalıdır.

Bir dairenin bağlantısını kesmek için bir karar vermek için, koordinat birimleri bir belge paketi gerektirir:

 • herhangi bir formda uygulama;
 • daire tescil belgesi;
 • konut hakkını teyit eden belgeler;
 • dairenin yetişkin kiracılarının yazılı onayı;
 • Yeniden örgütlenme olasılığı hakkında bir sonuç (mimarlık bölümünden);
 • yetkili makamlarla mutabakata varılan proje yeniden düzenleme.

Toplu kapatma

Bu durumda konut organizasyonu, sakinlerin isteklerine aktif olarak karşı çıktığı için, sistemden bireysel olarak ayrılma izni almak neredeyse imkansızdır. Özerk ısınmaya geçen mal sahipleri, sırasıyla kaynak ödemeyi durdurmakta, konut ve toplu hizmet çalışanlarının maaş tutarı azalmakta ve şebekelerin onarımı azalmaktadır. Ayrıca, beton zeminler ve duvarlardan ısı sızacak ve apartman sahibi komşuları tarafından ödenen kaynağı kullanabilecektir.

Termal damlalar ısı akışının oluşumuna katkıda bulunur, destekleyici yapının durumunu bozar ve finişin delaminasyonuna yol açar. Ve yasaya göre, bu yasal olmadığı halde, öz-yönetim organlarının çalışanları apartman sahiplerinin bir kişiyi ısınmaktan vazgeçmesini reddediyor.

Bu durumda merkezi ağ bağlantısını kesmek için mümkün olan tek seçenek tüm apartman sahiplerinin reddedilmesidir. Böyle bir işlem, evin genel su devresinin yeniden düzenlenmesini içerir, asansör ya ısıtma sisteminden tamamen ayrılır ya da bir tava fişi ile ısıtma devresinden ayrılır ve flanşların sızdırmazlığı sağlanır. İkinci seçenek, asansörün sıcak su beslemesine yerleştirilmesine bağlı olarak mümkündür.

Bir karar vermek için genel sakinler toplantısı düzenlenir, bunun sonucu protokolde kaydedilir. Yerel yönetim komisyonu başvuruyu kopukluk ve protokol için inceler, ardından karar verir.

Bu önemli! Bir reddi ancak bağımsız ısıtmaya aktarımın, evin veya alanın ısı beslemesini bozması veya ısıtma ünitelerinin artan yüke dayanamadığı durumlarda elde edilebilir. Bu durumda komisyon, sahiplerine ağı kendi pahasına yükseltmek için teklif verebilir.

Proje organizasyonu tarafından hazırlanan teknik proje, Gorgaz, Isıtma Şebekesi, enerji şirketi, şehir mimarisinin oteli ve konut organizasyonunda kararlaştırılmalıdır.

Kapatma nasıl

Gerekli tüm belgeleri aldıktan sonra teknik projenin uygulanması başlıyor. Eski ağ düğümlerinin sökülmesi ve yeni elemanların kurulması lisanslı kuruluşların profesyonel uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Böyle bir prosedür, pratik olarak, özel evlerde kazan kurulumlarının kurulumundan farklı değildir ve aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 1. Dairelerde merkezi olmayan bir sistemin organizasyonu için en çok radyatörlerin üzerinde bulunan duvar tipi kazanlar kullanılmıştır. Uygunluk ve verim açısından bakıldığında, bir depolama suyu ısıtıcısı ile yoğuşma ekipmanı kullanılması tavsiye edilir;
 2. Soğutma sıvısının zorlanmış sirkülasyonu aşağıdaki yöntemlerle sağlanır: pompalama cihazının entegre edildiği bir sirkülasyon pompası veya modern bir üretim kazanının montajı, bir genleşme tankı ve bir emniyet modülü (havalandırma, basınç göstergesi ve emniyet valfi);
 3. Kazan ünitesi, kapalı bir yanma odası ve otomatik güvenlik modülü ile donatılmış olmalıdır. Soğutucudaki termik göstergeler 95 ° C'yi ve basıncı - 1 MPa'yı geçmemelidir;
 4. Bireysel ısıtma için bir radyatör seçerken, oldukça güvenilir ve iyi ısı transferi sağlayan alüminyum modellere tercih edilmelidir;
 5. İletişimi düzenlemek için ucuz ve kolay kurulabilir plastik borular en iyi seçenek olarak kabul edilir;
 6. Mühendislik ağlarının düzeni, odanın özelliklerine göre yapılmalıdır. En basit ve en ucuz seçenek, radyatörlerin paralel bağlandığı tek borulu kablolamadır. Radyal düzen teknik açıdan en uygun çözümdür, ancak zemin seviyesinde bir artış gerektirdiğinden, alçak tavanlı daireler için uygun değildir.

Bir apartman merkezi sistemden ayrıldığında, kablolamanın tamamen yeniden yapılandırılması her zaman teknik olarak doğrulanmamıştır. Çoğu durumda yükselticiyi engellemek mümkün değildir, bu yüzden sadece ortak kullanılan devrelerden radyatörlerin bağlantısı kesilebilir. Bu teknoloji, merkezi yükselticiden gelen ısı enerjisinin küçük bir kısmının tesislere teslim edileceğini varsayar ve bu kaynakların sahibi için ödeme yapmak zorundadır. Dairede, merkezi su devresinin boruları da vardır ve kalan ısınmaya da izin verilir.

Merdivenlerde merdivenlerin bulunduğu binalarda benzer problemler ortaya çıkmaz, ancak böyle bir sistem oldukça nadirdir.

Sonuç

Genel ısıtma sisteminden ayrılma, yasal ve teknik sorunların çözümünü içerir. İlgili yetkililerle uyumsuz olan izinsiz bir kopukluğun ciddi sonuçlara yol açabileceğinden, bu nüansları dikkate almamak imkansızdır.

İşletme sahibi, merkezi gereksinimleri olan yönetmeliklere uymaksızın merkezden ayrılmış olan şebekeden gönüllü olarak ayrıldıysa, her şeyi bir yere iade etmek ve büyük para cezası ödemekle yükümlü olacaktır. Kayıt ve ruhsat alma, proje geliştirme, onay ve uygulama finansal maliyetler anlamına gelir. Bununla birlikte, tüm maliyetler iki veya üç ısıtma mevsiminden sonra ödenir.

Kamu hizmetleri, ortalama aile bütçesinin önemli bir bölümünü kendilerine çekiyor. Ve ısı kaynağı için faturaların ödenmesi en pahalı kalemlerden biridir. Ancak, bir nedenden ötürü ısı tedarikçisi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmezse, o zaman bu hizmetleri reddetmeye ve özerk bir sistem kurmaya karar verme hakkına sahiptirler. Bir takım sorunlar olabilir. Her şeyden önce, bir apartman dairesinde ısıtmanın reddedilmesi, bir dizi hukuki sorunun çözümü ve ikinci olarak da kapatma işleminin teknik kısmı ile ilişkilidir.

Sorunu hukuk yoluyla çözme

Isıtma için öde, evde soğuk mu? Alternatif - ısı sayaçları.

Rusya Federasyonu mevzuatı, merkezi mal sahiplerinden (konut sahipleri ve kiracıların kiracılarının, bu kararları alma hakkına sahip olmadıklarını) reddetmelerini engellememiştir. Bununla birlikte, kullanım isteği ev geliştirme özelliklerine müdahale edebilir. Örneğin, bir tüketicinin bağlantısının kesilmesi, tüm ev ağının tam bir yeniden donatılmasını gerektirecek ve diğer kiracıları etkileyecektir.

Daireye ısıtmadan vazgeçmeden önce, yasaya göre her şeyi yapmak için, aşağıdakilerden izin almalısınız:

 • Evin sahipleri (yönetim şirketi veya konut kooperatifi), ısıtma sisteminin elemanlarının ortak mülkün bir parçası olması durumunda. Sistemin borularını böyle bir izin olmadan sökmek, ev sahipliğinin izinsiz bir şekilde azaltılması olarak kabul edilir ve yasa gereği, yalnızca binanın revizyonu sırasında izin verilir;
 • Bir taslak sistemi yeniden düzenleme ve ilgili belgelerin bir paketini sunması gereken yerel yönetimler.

En iyi seçeneklerden biri elektriktir. En ucuz olanı kızılötesi.

Birlik ortaya çıktığında bile çok uygun.

Sadece bir dairenin kiracılarına bu tür izinlerin alınması neredeyse imkansızdır - her şeyden önce, 190 no'lu ısı yasası ile ilgili Federal Kanun. Dairelerde, tüm evlerde veya en azından girişte ısınmadan nasıl vazgeçeceğinize karar vererek bunu yapmak çok daha kolay. Bu durumda, binanın genel su çevresi veya yükselticilerinden biri yeniden inşa edilir ve ev sahipleri bağımsız ısıtmayı kurabilirler. Ancak, projenin her daireyi etkilemesi nedeniyle, sadece kurum içi toplantının tüm sakinlerinin rızasını almak ve proje belgelerini hazırlamakla mümkün olabilir.

Devre dışı bırakılacak belge paketi

Bütün apartmanlarda veya tek tek apartmanlarda ısıtmayı reddetmek için izin almak amacıyla, aşağıdakilerden oluşan koordinasyon yetkililerine bir belge paketi sunulmalıdır:

Bir proje hazırlamak için, bir hesaplamanın yapılması ve odanın içinden geçen ısıtıcı ve şezlonglardan ve ısıtma sisteminden kalan odaların ısıtılmasının belirlenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, ekipmanın sökülmesinin sonuçları diğer dairelerin sahiplerinin yaşam koşullarını etkilememelidir. Kapanma komşulardaki hava sıcaklığını etkilerse, dairenin ısınmasını reddetmenin mümkün olup olmadığı sorusuna verilen cevap negatif olacaktır.

Sorunun teknik tarafı

Merkezi ısıtmayı nasıl terk edeceği sorusunu çözerek, binanın ısıtma sisteminin tasarımını değerlendirmelidir. Mevcut programların çoğu için, tam bir kapatma imkansızdır - yükseltici veya şezlong hala dairede kalacak ve bunun yardımı ile yaratılan artık ısının ödenmesi gerekecek. Üst veya alt dairelerde sıcaklığı etkilemeden sistemden bir bağlantı kesme, sadece radyatörler yapabilirsiniz.

Evin genel kurulunu kabul ederek ve boruları mineral yünü ve alçıpanlarla yalıtarak, aldıkları ısı için ödemeleri önleyebilirsiniz. Yasaya göre, apartmanda kalan yükseltici (şezlong) hala rezidüel ısıtma olarak kabul edilir.

Isıtmanın nasıl reddedileceği ve gerekli tüm izinlerin alındığı konusunda karar verdikten sonra, boruların kesilmesi işi sadece uzmanlara güvenilmelidir. Demontaj tamamlandıktan sonra, tüm değişiklikler teknik dokümantasyona yapılmalıdır. Artık sahibi, merkezi ısıtmayla ilgili hiçbir problemi olmayacaktır - otonom sistemle bağlantılı birçok yeni ürün olacak (özellikle de ana ekipman olarak seçilmişse).

Özetleyelim

Teorik olarak, bir apartmanın konutunun her sahibinden ısınmayı reddetme olasılığı vardır. Ancak, bunu tüm kiracılar tarafından ortak bir karar alarak gerçekleştiremezseniz gerçekleştirilmesi olası değildir.

Çoğu zaman, bu nedenle, sorun çözülmemiş kalır. Ve apartman dairesinde diğer yollarla konforlu koşullar elde etmeniz gerekiyor - ısı yalıtım örtü yapıları (duvar, pencereler, tavanlar) veya özel radyatörler (sadece iki borulu sistem için uygun). Yapmamanız gereken tek şey, ısıtma şebekesinden ayrılmaktır - sonuç olarak, bir para cezası ödemek ve bağlantıyı geri vermek zorundasınız.

12/4/12 Nakhodka kasabasında bir apartman dairesi, beş katlı bir binada, bir program alma eyleminde kaydedilen ısınmış ısıtma cihazlarıyla bir daire satın aldı. Primteploenergo ile iletişime geçerek, sahibi değiştirmek için, onlar için ısıtma ve eski sahibi 145000r 'nin borcunun ödenmesi için ücret alacağını söylediler. Isıtma cihazlarının olmaması gerçeği düzeltmek için bir istek ile yönetim şirketine başvurdu. Up.kompanii ve Primteploenergo temsilcileri, ısıtma cihazlarının izinsiz olarak kaldırıldığını belirtti. Doğru, bu iklimde, ailem rahat ve ısıtmasız, ve eğer pilleri yerleştirirseniz, pencereleri açıkken, yani sokağımızı paramızla boğmak zorunda kalacaksınız. Emekli ve emektar bir işçiyim ve fazladan param yok. Bize bu durumda nasıl olunacağını söyler misiniz? Primteploenergo'yu yenebilir miyiz? Isıtmayı geri yüklemek ve sokağı ısıtmak zorunda mıyım? Yardım edin lütfen.

Saygılarımla, Andrei Petrovich Devyatkin.

Yorumlarınız için teşekkür ederiz, bu dairenin yeniden geliştirilmesi 2003 yılında gerçekleşti ve aynı zamanda ısıtma cihazları da ZHKO'nun yaptığı gibi kaldırıldı. O zamanlar pek fazla mülk sahibi olmadı. dairenin ısı yalıtımı tüm norm ve standartları karşılar ve evin ısı kaynağını etkilemez.Genel ev ihtiyaçları için: Girişlerde ısıtma cihazı yok, ne için ödeme yapmalıyız? Aldığım hizmetler için ödeme yapmayı reddetmiyorum, ancak almamam gerekenler için Ödememi mecbur etmek istiyorlar. yani sahibi tüm sen listeledik belgeleri ve so-2003 yılının belgelerin listesini sağlamak gerekir?

Saygılarımla, Andrei Petrovich Devyatkin


Herhangi bir sorunuz var mı? Sor, cevap hemen takip edecek!

Top